सुचना / प्रविधि

सुचना र प्रविधिका विषयमा सत्य तथ्य सुचनाहरू छिटाे छिटाे प्राप्त गनुहाेस् ।

अनलाइन मिडिया अवसर कि चुनौती ?

अनलाइन मिडिया सूचना तथा सञ्चार जगतको सबैभन्दा सशक्त सञ्चारमाध्यमलाई अनलाइन मिडिया भनेर चिनिन्छ। इन्टरनेटको सहायताबाट सञ्चालन हुने सबैभन्दा छिटो छरितो…

Read More »
Back to top button